مركز دانلود http://smyt2.mihanblog.com 2020-04-02T00:34:20+01:00 text/html 2018-07-03T19:20:22+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Night Eats the World 2018 http://smyt2.mihanblog.com/post/332 <p style="font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(200, 200, 200);"><a class="movie_aw_in" rel="nofollow" style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(255, 250, 250); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">ژانر:</span>&nbsp;</a><a href="http://movie30t.co/category/%d8%aa%d8%b1%d8%b3%d9%86%d8%a7%da%a9/" rel="category tag" style="font-family: iransans; color: rgb(65, 67, 70); box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(255, 250, 250); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-size: 14px; text-decoration-line: none !important;">ترسناک</a><span style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 250, 250);">&nbsp;</span><br style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 250, 250);"><a class="quality_home" rel="nofollow" style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(255, 250, 250); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-size: 13px; display: inline-flex;"><span style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">کیفیت:</span><span class="qind" style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out; color: rgb(0, 66, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">BluRay 720p</span></span></a><span style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 250, 250);">&nbsp;</span><br style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 250, 250);"><a class="vote_home_txt" rel="nofollow" style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(255, 250, 250); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-size: 13px; line-height: 25px;"><span style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">منتقدین:&nbsp;</span><span class="f_mont" style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">/100&nbsp;</span></a><br style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 250, 250);"><a class="vote_home_txt" rel="nofollow" style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(255, 250, 250); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-size: 13px; line-height: 25px;"><span style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">میانگین رای:&nbsp;</span><span class="f_month" style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-size: 12px;">مشاهده در سایت&nbsp;</span></a><a class="imdb_new_txt" href="http://imdb.com/title/tt4266076" rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: sans; color: rgb(68, 68, 68); box-sizing: border-box; background: rgb(255, 198, 13); padding: 1px 3px; border: 0px; outline: 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-weight: bold; margin-right: 5px; text-decoration-line: none !important;">IMDb</a><span style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 250, 250);">&nbsp;</span><br style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 250, 250);"><a class="master_votes" rel="nofollow" style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(255, 250, 250); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">محصول کشور:&nbsp;</span>فرانسه&nbsp;</a><br style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 250, 250);"><a class="title v-links" rel="nofollow" style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(255, 250, 250); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">کارگردان:&nbsp;</span><span class="tahoma" style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">Dominique Rocher</span>&nbsp;</a><br style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 14px; background-color: rgb(255, 250, 250);"><a class="title v-links" rel="nofollow" style="font-family: iransans; color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; background: 0px 0px rgb(255, 250, 250); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; transition: all 0.2s ease-out; font-size: 14px;"><span style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">ستارگان:&nbsp;</span><span class="tahoma" style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out;">Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani, Denis Lavant</span>&nbsp;</a></p><div class="lit-movie" style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; line-height: 1.6em; font-size: 15px; padding-top: 10px; text-align: justify; cursor: default; color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(255, 250, 250);"><span class="red" style="font-family: Tahoma; box-sizing: border-box; font-weight: bolder; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: 0px 0px; transition: all 0.2s ease-out; color: red;">خلاصه داستان :</span>&nbsp;فیلم شب جهان را می بلعد، داستان مرد جوانی در شهر پاریس است که پس از یک مهمانی شبانه از خواب برخاسته و با رویدادهای غیرمنتظره ای روبرو می شود، تمامی شهروندان کشته شده و پاریس در تسخیر زامبی ها یا گورزادها است. او که خود را در خانه محبوس کرده با نجات یافتگان دیگری برخورد می کند و درگیر ماجراهای وحشتناکی می شود و...</div><div class="lit-movie" style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; line-height: 1.6em; font-size: 15px; padding-top: 10px; cursor: default; color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(255, 250, 250); text-align: center;"><span style="font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: medium;"><strong style="font-family: tahoma;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8330849468/The_Night_Eats_the_World_2018_720p_BluRay_MkvCage.srt.html" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">دانلود زیرنویس هماهنگ با 720 و 1080 blueray</a></strong></span></div><div class="lit-movie" style="font-family: iransans; box-sizing: border-box; line-height: 1.6em; font-size: 15px; padding-top: 10px; cursor: default; color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(255, 250, 250); text-align: center;"><a href="http://trainbit.com/files/4884952884/The_Night_Eats_the_World_2018_720p_BluRay_MkvCage.srt" target="_blank" rel="nofollow" style="font-family: tahoma; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><br></a></div><div class="lit-movie" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; line-height: 1.6em; padding-top: 10px; cursor: default; color: rgb(102, 102, 102); background-color: rgb(255, 250, 250); text-align: center;"><span style="font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: small;"><strong style="font-family: tahoma;"><a href="http://trainbit.com/files/4884952884/The_Night_Eats_the_World_2018_720p_BluRay_MkvCage.srt" target="_blank" rel="nofollow" style="text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);">دانلود از طریق لینک&nbsp;</a>اصلی</strong></span></div><div><span style="font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: small;"><strong style="font-family: tahoma;"><br></strong></span></div> text/html 2017-01-07T16:42:15+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فارسی سریال grimm فصل 6 http://smyt2.mihanblog.com/post/331 <div style="text-align: center;"><b><font size="4">دانلود زیرنویس فارسی سریال گریم فصل ششم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8281601226/Grimm_S06E01_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><div><b><font size="2">دانلود قسمت اول از فصل ششم سریال grimm</font></b></div><div><b><font size="2">grimm s06 e01</font></b></div></a></div> text/html 2015-10-11T14:39:14+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فارسی سریال خاطرات یک خون آشام فصل هفتم 7 به صورت هفتگی http://smyt2.mihanblog.com/post/330 <div><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><div align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>قسمت اول اضافه شد</b></font><br></div><b><font size="3"><br></font></b></font><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><br><b><font size="3">دانلود زیرنویس فارسی سریال خاطرات یک خون آشام فصل هفتم &nbsp;7 به صورت هفتگی<br>سریع پس از پخش فبلم<br>هر هفته جند ساعت پس از پخش سریال برای زیرنویس به وبلاگ ما مراچجعه کنید<br>دانلود زیر نویس سریال the vampire diaries seaseon 7 ومپایر دیاریز فصل شیشم<br></font></b></font></div></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><font class="text4" style="color: rgb(36, 24, 1);"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><font class="text4" style="color: rgb(36, 24, 1);"><a href="http://s3.picofile.com/file/8216710484/The_Vampire_Diaries_S07E01_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF" size="2"><font><font color="#241801"><b>دانلود زیرنویس قسمت اول از فصل هفتم 7 سریال خاطرات یک خون آشام s07 e01</b></font></font></font></a></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><font class="text4"><a href="http://s3.picofile.com/file/8216710484/The_Vampire_Diaries_S07E01_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font><font color="#241801"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></font></a><b style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s07 e01</font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt;"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font size="2"><font size="3"><font><span style="font-size: 8pt;"><font color="#241801">دانلود زیرنویس قسمت دوم از فصل هفتم 7 سریال خاطرات یک خون آشام s07 e02</font><font color="#ff0000"> (به زودی)</font></span></font></font></font><font color="#3366FF" size="2" style="color: rgb(36, 24, 1);"><br><br></font></font></b><b style="color: rgb(36, 24, 1); font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s07 e02</font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><font size="3"><font color="#241801"><span style="font-size: 8pt;">دانلود زیرنویس قسمت اول از فصل هفتم 7 سریال خاطرات یک خون آشام s07 e03</span></font></font></font></font></b><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font size="2"><font size="3"><span style="font-size: 8pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;(به زودی)</font></span></font></font></font></b><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br><br></font></font></b><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s07 e03</font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><font size="3"><font color="#241801"><span style="font-size: 8pt;">دانلود زیرنویس قسمت اول از فصل هفتم 7 سریال خاطرات یک خون آشام s07 e04</span></font></font></font></font></b><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font size="2"><font size="3"><span style="font-size: 8pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;(به زودی)</font></span></font></font></font></b><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br><br></font></font></b><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s07 e04</font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><font size="3"><font color="#241801"><span style="font-size: 8pt;">دانلود زیرنویس قسمت اول از فصل هفتم 7 سریال خاطرات یک خون آشام s07 e05</span></font></font></font></font></b><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font size="2"><font size="3"><span style="font-size: 8pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;(به زودی)</font></span></font></font></font></b><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br><br></font></font></b><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s07 e05</font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b></font></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font class="text4" style="font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><font size="3"><font color="#241801"><span style="font-size: 8pt;">دانلود زیرنویس قسمت اول از فصل هفتم 7 سریال خاطرات یک خون آشام s07 e06</span></font></font></font></font></b><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font size="2"><font size="3"><span style="font-size: 8pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;(به زودی)</font></span></font></font></font></b><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br><br></font></font></b><b style="font-size: 10.6667px;"><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s07 e06</font></font></b></font></font></b></font></div> text/html 2015-10-08T10:58:47+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فیلم طنز و زیبای Pixels 2015 http://smyt2.mihanblog.com/post/329 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">دانلود زیرنویس فیلم طنز و زیبای Pixels 2015</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 120, 120); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: justify;">زمانی که تفسیر غلطی از بازی های کلاسیک ارائه می شود، شخصیت های محبوب بازی های کامپیوتری مانند Pac-Man و Donkey Kong آن را به عنوان اعلام جنگ می پندارند و همانند موجودات بیگانه به زمین حمله میکنند...</span></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://tinymoviez164.org/pics/original/ktyVmIqfoaJ8w0gDSZyjhhOPpD6.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br><br><br><table class="info single" style="margin: 0px; padding: 0px; min-width: 404px; color: rgb(120, 120, 120); font-size: 12px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td style="margin: 0px; padding: 2px 4px; vertical-align: top; white-space: nowrap; background: none;"><label style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(60, 61, 63); font-weight: bold; font-size: 11px;">محصول کشور:</label></td><td class="v-links" style="margin: 0px; padding: 2px 4px; vertical-align: top; white-space: nowrap; background: none;"><a href="http://tinymoviez164.org/index.php?country=usa" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(115, 73, 189);">آمریکا</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://tinymoviez164.org/index.php?country=china" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(115, 73, 189);">چین</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://tinymoviez164.org/index.php?country=canada" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(115, 73, 189);">کانادا</a></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td style="margin: 0px; padding: 2px 4px; vertical-align: top; white-space: nowrap; background: none;"><label style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(60, 61, 63); font-weight: bold; font-size: 11px;">ستارگان:</label></td><td class="v-links" style="margin: 0px; padding: 2px 4px; vertical-align: top; background: none;"><a href="http://tinymoviez164.org/index.php?order=release_date&amp;f_type=cast&amp;name=nm0001191" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(115, 73, 189);">Adam Sandler</a>,&nbsp;<a href="http://tinymoviez164.org/index.php?order=release_date&amp;f_type=cast&amp;name=nm1157358" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(115, 73, 189);">Michelle Monaghan</a>,&nbsp;<a href="http://tinymoviez164.org/index.php?order=release_date&amp;f_type=cast&amp;name=nm0416673" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(115, 73, 189);">Kevin James</a></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="title" style="margin: 0px; padding: 2px 4px; vertical-align: top; white-space: nowrap; width: 80px; background: none;"><label style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(60, 61, 63); font-weight: bold; font-size: 11px;">کارگردان:</label></td><td class="v-links" style="margin: 0px; padding: 2px 4px; vertical-align: top; white-space: nowrap; background: none;"><a href="http://tinymoviez164.org/index.php?order=release_date&amp;f_type=director&amp;name=nm0001060" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(115, 73, 189);">Chris Columbus</a><br><br><div style="text-align: center;"><font size="5" style="text-align: center; background-color: initial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" style="text-align: center; background-color: initial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://s6.picofile.com/file/8216168642/Pixels_2015_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="" style="text-align: center; background-color: initial;">دانلود زیرنویس</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><br></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2015-06-20T23:22:00+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فارسی اختصاصی 2014 Maya the Bee Movie http://smyt2.mihanblog.com/post/328 <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: center;">&nbsp; &nbsp;</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 21.3333339691162px; text-align: center;"><b><font size="3"><font color="#3f3a3a">دانلود زیرنویس فارسی اختصاصی </font><font color="#3333ff">2014&nbsp;<span style="line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">Maya the Bee Movie</span></font></font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; line-height: 21.3333339691162px; text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; line-height: 21.3333339691162px; text-align: center;"><b><font size="3">این زیر نویس کار خودم هست</font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; line-height: 21.3333339691162px; text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: center;">Maya the Bee Movie Bluray/BRRip (2014) Mkv&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">x264</span>/<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">x265</span></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: center;"><br></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px;">&nbsp;</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: center;"><a href="http://img5.downloadha.com/hosein/Animation/May%202015/Maya-the-Bee-Movie-2014-cover-large.jpg" target="_blank" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(14, 160, 216); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out; -webkit-transition: all 0.3s ease-out;"><img alt="Maya the Bee Movie 2014 cover small دانلود انیمیشن سینمایی نیک و نیکو Maya the Bee Movie 2014" src="http://img5.downloadha.com/hosein/Animation/May%202015/Maya-the-Bee-Movie-2014-cover-small.jpg" title="دانلود انیمیشن سینمایی نیک و نیکو Maya the Bee Movie 2014" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 350px; height: 500px; max-width: 100%;"></a></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px;">&nbsp;</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">نام انیمیشن: Maya the Bee Movie – فیلم سینمایی نیک و نیکو</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">ژانر: انیمیشن، ماجراجویی، کمدی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">سال انتشار: ۲۰۱۴</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">مدت زمان: ۸۹ دقیقه</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">حجم: 124kb</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; line-height: 21.3333339691162px;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; line-height: 21.3333339691162px;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8194812334/Maya_the_Bee_Movie_2014_BluRay_720p_SMYT.srt.html" target="_blank" title=""><font size="3"><b>دانلود زیرنویس فارسی انیمیشن MAYA THE BEE MOVIE 2014 &nbsp;مایا زنبوره</b></font></a></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; line-height: 21.3333339691162px;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; line-height: 21.3333339691162px;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; line-height: 21.3333339691162px;"><b><font size="3"><br></font></b></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px;"><br></p> text/html 2015-01-07T14:30:09+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فیلم Dumb and Dumber To 2014 http://smyt2.mihanblog.com/post/327 <br><h2 style="text-align: center;"> دانلود زیرنویس&nbsp; فیلم Dumb and Dumber To 2014</h2> <h3 style="text-align: center;"> |دانلود زیرنویس <span style="color: #ff0000;">فارسی&nbsp; فیلم Dumb and Dumber To 2014 &nbsp; </span><span style="color: #ff0000;">،<span style="color: #008080;"> لی</span></span><span style="color: #008080;">نک مستقیم</span>|</h3> <p style="text-align: center;"> زیرنویس فارسی <strong>کامل<span style="color: #ff0000;"></span> </strong>فیلم است</p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="color: rgb(137, 137, 137); text-align: center;"> <img alt="" src="http://up.wikisub.ir/up/wikisub/dumb-and-dumber-to.27189-200x300.jpg"></p><p style="color: rgb(137, 137, 137); text-align: center;"><br></p> <p> <span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #339966; font-size: x-small;"><img alt="" src="http://up.wikisub.ir/up/wikisub/EDAME%20MATLAB.png" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; display: block; width: auto !important; height: auto !important;" height="43" width="27"></span></p><h2 style="text-align: center;"><a href="http://s4.picofile.com/file/8162294100/Dumb_and_Dumber_To_2014_smyt_ir.ass.html" target="_blank" title="">دانلود زیرنویس&nbsp; فیلم Dumb and Dumber To 2014</a></h2><p><br><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #339966; font-size: x-small;"></span></p><br> text/html 2014-12-29T19:55:41+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فیلم The Interview 2014 http://smyt2.mihanblog.com/post/326 <font size="4"><br><br></font><div align="center"><font size="4">دانلود زیرنویس فیلم 2014 <strong><span style="color: #ff0000;">The Interview</span></strong><br><br></font><br><font size="4"><img src="http://www.imovie-dl6.com/upload/post_tt2788710.jpg" title="The Interview" alt="The Interview"><br>هماهنگ با تمامی نسخه ها<br><br>دانلود زیرنویس فارسی&nbsp;: <a href="http://s5.picofile.com/file/8160420150/The_Interview_2014_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><strong>کلیک کنید</strong></a></font><br><br><br><p class="story">«دیو» و «آرون» اجرای یک برنامه تلوزیونی پرطرفدار را بر عهده دارند و در آن با افراد مشهور مصاحبه می کنند. وقتی که می فهمند که رهبر کره ی شمالی یکی از طرفداران برنامه آن هاست، تصمیم می گیرند یک مصاحبه با او ترتیب دهند. اما در این بین CIA آن ها را احضار کرده و از آن ها می خواهد که او را به قتل برسانند...</p> <b>کارگردان :</b> <span class="blue">Evan Goldberg</span> , <span class="blue">Seth Rogen</span><br> <b>نویسنده :</b> <span class="blue">Dan Sterling</span> , <span class="blue">Seth Rogen</span><br> <b>ستارگان :</b> <span class="blue">James Franco</span> , <span class="blue">Seth Rogen</span> , <span class="blue">Randall Park</span><br><br><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2014-12-22T23:28:57+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود آهنگ جدید و فوق العاده زیبای احسان خواجه امیری به نام اعجاز http://smyt2.mihanblog.com/post/325 <p style="text-align: center;"> <font size="3"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.smyt2.mihanblog.com" target="" title="">دانلود آهنگ جدید</a><span style="color:#000000;"> و فوق العاده زیبای <strong>احسان خواجه امیری</strong> به نام <strong>اعجاز</strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#000000;"><strong><font color="#FF0000" size="3">+متن آهنگ</font><br></strong></span></p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.smyt2.mihanblog.com" target="" title=""><img alt="http://s1.freeupload.ir/i/00055/vzeufow86god.jpg" src="http://s1.freeupload.ir/i/00055/vzeufow86god.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>ترانه و شعر آهنگ اعجاز احسان خواجه امیری</strong><br> یک لحظه سردیو یک لحظه آتیش تو هر جوری که باشی سازگارم<br> پر از آشفتگی میشم کنارت من این آشفتگی رم دوست دارم<br> نباشی هر شبه من میشه یلدا ترحم کن به این شبهای تیره<br> به جز تو کی تو این دنیا میتونه این <a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.smyt2.mihanblog.com" target="_blank" title="">آرا</a>مش رو از من پس بگیره<br> تموم روزاهام بی تو سیاهه کنار شب نوازشهای مرده با اعجاز نگاهت مومن شدم من<br> واسه من عشق تنها قبله گاهه<br></font> <font size="3"><strong>تکست آهنگ اعجاز احسان خواجه امیری</strong><br> تو تنهایی تمومه زندگیمی کنارت آرزویی کم ندارم<br> محاله حتی واسه چند لحظه بدون بودنت طاقت بیارم<br> یه وقتی نا خودآگاه سرد میشی یه وقت گرمیه تابستونو داری<br> همین قدری ازت دیدم بتونی بهارو آخر آذر بیاری<br> نباشی هر شبه من میشه یلدا ترحم کن به این شبهای تیره<br> به جز تو کی تو این دنیا میتونه این آرامش رو از من پس بگیره<br> تموم روزاهام بی تو سیاهه کنار شب نوازشهای مرده با اعجاز نگاهت مومن شدم من<br> واسه من عشق تنها قبله گاهه<br> واسه من عشق تنها قبله گاهه</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"><font size="3">**</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><p style="text-align: center;"> <font size="3"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#000000"><strong>دانلود آهنگ با کیفیت MP3 320</strong></font></span></font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: center;"> <font size="3"><a href="http://media.bir3da.asia/Single/1393/Azar/29/Ehsan%20Khaje%20Amiri%20-%20Ejaz%20%5B320%5D.mp3"> </a><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: #0000FF;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: #0000FF;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8158996426/Ehsan_Khajeamiri_Ejaz_320K_smyt_ir.mp3.html" target="_blank" title="">احسان خواجه امیری - اعجاز</a></span></span></span></span></b></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br><font size="3"><b><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: #0000FF;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: #0000FF;"></span></span></span></span></b></font></p> text/html 2014-12-18T19:08:02+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فارسی فیلم 2014 Fury http://smyt2.mihanblog.com/post/324 <p style="text-align: center;"><font size="2"><strong>دانلود زیرنویس فارسی فیلم <span style="color: #ff0000;">Fury</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong>Download Movie Subtitles Farsi <span style="color: #ff0000;">Fury</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2">زیرنویس نسخه <strong><span style="color: #ff0000;">DVDSCR&nbsp;</span></strong>فیلم است</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong>+نقد فیلم</strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><a href="www.smyt2.mihanblog.com" target="" title=""><img class="alignnone size-medium wp-image-48999" src="http://www.irsubtitle.in/wp-content/uploads/2014/11/fury.28064-202x300.jpg" alt="fury.28064 202x300 دانلود زیرنویس فارسی فیلم Fury" title="دانلود زیرنویس فارسی فیلم Fury" height="300" width="202"></a></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><span id="more-48998"></span></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">منتشر کننده:<strong><a href="www.smyt2.mihanblog.com" target="" title="">smyt2</a>&nbsp;</strong><a href="http://www.irsubtitle.in/"><strong></strong></a></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">اطلاعات بیشتر:<a href="http://www.imdb.com/title/tt2713180/"><strong>imdb</strong></a></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p><br><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://s5.picofile.com/file/8158098926/Fury_2014_DVDScr_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3333FF">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font>&nbsp; دانلود زیرنویس فارسی فیلم</a></font></p><p><br></p><p><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://s5.picofile.com/file/8158098926/Fury_2014_DVDScr_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><br></a></font></p><p><font size="2"><strong>خلاصه داستان : </strong>در آوریل سال ۱۹۴۵ و همگام<a href="www.smyt2.mihanblog.com" target="" title=""> با</a> آخرین حمله‌ی متفقین به آلمان نازی، سرهنگ واردَدی و گروه پنج نفره‌اش باید ماموریتی خطرناک را در خاک دشمن به سرانجام برسانند …</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">نقد: مردی سوار بر یک اسب، از درون توده‌ای از مه به رنگ آبی و خاکستری جلو می‌آید.مرکبش بی‌عجله روی زمینی که توسط بمب، پوتین و لاستیک ماشین‌ها حسابی زیر و رو شده، جلو می‌رود، در حالی که سوار به دقت صحنه را بررسی می‌کند. در آوریل سال ۱۹۴۵، در قلب آلمان نازی‌ ، دوره‌ای که فقط زمانی متوجه می‌شویم که یک نفر با کلاه لبه‌دار و لباس‌هایی که رویشان نشان عقاب وجود دارد یک افسر اس اس نازی است، ماجراهای فیلم رقم می‌خورد.سپس از پشت آهن‌پاره‌های یک ماشین، فردی به آن افسر حمله می‌کند، سریع اما سفت و سخت، او افسر را به زمین می‌افکند، سپس چاقویی را بیرون می‌کشد و چشم آن افسر را از حدقه درمی‌آورد.ما چهره‌ی آن فردی که به افسر یورش برد را می‌بینیم.او برد پیت است.این تصور ما از یک شخصیت خوب است.همچون فیلم «صلیب آهنین/Cross of Iron» اثر «سم پکینپا» و «قرمزِ بزرگ/The Big Red One» اثر «ساموئل فولر»، تمامی آثار هالیوودی تحریف شده‌اند [منظور فیلم‌های هالیوودی در باب جنگ است]، داستانشان خام، نامنسجم و کاملا بدون احساس هستند، و به شکل فرساینده‌ای از یک نبرد کوتاه که با یک مرگ به پایان می‌رسد، به سمت نبرد بعدی با همین مشخصات می‌روند.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">“ما از بین نمی‌بریم، بلکه از اعماق وجود می‌کُشیم”، چیزی که «لی ماروین» در نقش آن سرهنگ سرسخت فیلم فولر می‌گفت، این تمایزی بود که امید می‌رفت کاراکتر پیت داشته باشد، اما دوباره اینجا هم تکرار شده است. “من کشتن آلمانی‌هارو از آفریقا شروع کردم، بعدش آلمانی‌هارو تو فرانسه کشتم، حالا هم دارم تو خود آلمان می‌کشمشون”، این‌ها حرف‌هایی هستند که او به نورمن الیسون (با بازی «لوگان لرمن») می‌زند، نورمن راننده و جدیدترین عضو گروه «انتقام» است، همچنین، او از همه‌ی سربازان گروه کم سن و سال تر است.اَیِر علاقه دارد تا افراد این گروه با کشتن انس بگیرند، و در عمق جنگی فرو روند که در زمانی که نبرد در کار نیست، حرفی از آن به میان نمی‌آید.هیچ چیزی مثل آن روال بگرد و نجات بده که در فیلم نجات سرباز رایان بود اینجا وجود ندارد.مشخص نیست که آیا اینجا کسی هست که حتی ارزش نجات دادن داشته باشد یا نه. نقش‌آفرینی پیت در اینجا بیشتر شبیه به نقش‌آفرینی‌اش در قامت آن پدر سختگیر فیلم «درخت زندگی/Tree of Life» است تا آن نقش‌آفرینی‌اش در قالب آن ستوان اجتماعی و بذله‌گوی فیلم «حرامزاده‌های بی‌آبرو/Inglourious Basterds»، او همچنین باید به‌جز الیسون، سه مرد جوان دیگر (با بازی «شیا لابوف»، «مایکل پنا» و «یان بِرنتال») را در خط مقدم جبهه نگه دارد، روابط اعضای گروه با یکدیگر هم بیشتر از اینکه دوستانه باشد، خانوادگی است [اشاره به اینکه اعضای گروه همچون اعضای یک خانواده هستند].</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><h3 style="text-align: center;"><font color="#3333FF" size="4"><br><a href="http://www.godserial.com/1959/download-movie-fury.html"><strong></strong></a></font></h3><font color="#3333FF" size="4"> </font><div align="center"><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://s5.picofile.com/file/8158098926/Fury_2014_DVDScr_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="">دانلود زیرنویس فارسی فیلم</a><br></font><font size="2"><br><br><br><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2014-12-18T00:30:33+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Expendables 3 (2014) http://smyt2.mihanblog.com/post/323 <br><br><div align="center">دانلود زیرنویس فارسی فیلم&nbsp; The Expendables 3&nbsp;&nbsp; (2014) <br><br><br><p class="story">در بی مصرف های ۳ بارنی (استالونه)کریسمس(استاتام) ودیگر اعضای گروه The Expendables یا همان بی مصرف ها با کانراد استون بنکس (گیبسون)که سال ها پیش این گروه را به همراه بارنی تاسیس کرد مواجه می شوند.استون بنکس بعد ها یک دلال اسلحه و یک مرد بی رحم شد ,به طوری که بارنی ناچار شد او را بکشد اما فکر می کرد او را کشته است.استون بنکس که پیش از این یک بار از مرگ جان سالم به در برده اکنون قصد دارد حساب گروه را برسد و کار اعضای ان را به پایان برساند و اما بارنی نقشه های دیگری دارد. …</p> <b>کارگردان :</b> <span class="blue">Patrick Hughes</span><br> <b>نویسنده :</b> <span class="blue">Sylvester Stallone</span> , <span class="blue">Creighton Rothenberger</span><br> <b>ستارگان :</b> <span class="blue">Sylvester Stallone</span> , <span class="blue">Jason Statham</span> , <span class="blue">Jet Li</span><br><br><br><br><br><font color="#3333FF" size="4"><a href="http://s5.picofile.com/file/8157925550/The_Expendables_3_2014_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="">دانلود زیرنویس فارسی</a></font><br><br><br><br><br> <p style="text-align: center;">دیالوگ زیبای فیلم جدید 3 The Expendables</p> <p style="text-align: center;">مصرفی ها 3</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://s5.freeupload.ir/i/00054/x5h9aqbucnfg.jpg" alt="http://s5.freeupload.ir/i/00054/x5h9aqbucnfg.jpg" height="1" width="1"></p> <p><a href="http://www.rozblog.com/panel628284322/smyt4.rozblog.com"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.freeupload.ir/i/00054/x5h9aqbucnfg.jpg" alt="http://s5.freeupload.ir/i/00054/x5h9aqbucnfg.jpg" height="196" width="475"></a></p> <p>تو فیلم آرنولد خودمون به راکی خودمون میگه:</p> <p>اگه افرادت میخوان مبارزه کنن چرا ازدواج نمیکنن؟</p> <p>راکی هم میگه: واقعا کنار بنزین هوا پیما سیگار میکشی؟(به عکس دقت شود)</p> <p><span class="character">Trench</span>: If your guys wanted to fight, why didn't they just get married?</p> <p>&nbsp;بارنی (استالونه)Sylvester Stallone</p> <p>&nbsp;ترنچ (آرنولد) Arnold Schwarzenegger</p> <p>چقدر بازیگر دیدم تو این فیلم خسته شدم ارنولد-راکی-جت لی - مل گیپسون - آنتونی باندراس - هریسون فورد و .....</p><br></div> text/html 2014-11-14T21:23:12+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فارسی سریال خاطرات یک خون آشام فصل ششم 6 به صورت هفتگی http://smyt2.mihanblog.com/post/322 <br><br><div align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>قسمت بیستم اضافه شد</b></font><br></div><b><font size="3"><br></font></b><div align="center"><br><b><font size="3">دانلود زیرنویس فارسی سریال خاطرات یک خون آشام فصل ششم&nbsp; 6 به صورت هفتگی<br>سریع پس از پخش فبلم<br>هر هفته جند ساعت پس از پخش سریال برای زیرنویس به وبلاگ ما مراچجعه کنید<br>دانلود زیر نویس سریال the vampire diaries seaseon 6 ومپایر دیاریز فصل شیشم<br><br><br><br><br><br><br><br><br><font color="#3366FF" size="2"><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8151624918/The_Vampire_Diaries_S06E01_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="">دانلود زیرنویس قسمت اول از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e01</a></font></font><font color="#3366FF" size="2"><br><br></font></font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 01<br><br><br></font></font></b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8151624934/The_Vampire_Diaries_S06E02_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="">دانلود زیرنویس قسمت دوم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e02</a><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 02<br><br><br></font></font></b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8151624976/The_Vampire_Diaries_S06E03_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="">دانلود زیرنویس قسمت سوم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e03</a><br></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 03<br><br><br></font></font></b><a href="http://s5.picofile.com/file/8151624992/The_Vampire_Diaries_S06E04_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت چهارم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e04</a><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 04<br></font></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><br><br></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8151625026/The_Vampire_Diaries_S06E05_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت پنجم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e05</a><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 05<br><br><br></font></font></b></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8151625042/The_Vampire_Diaries_S06E06_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت ششم شیشم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e06</font></a><br></font></b><br><b><font size="3"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 06</font></font></b><br><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8151625076/The_Vampire_Diaries_S06E07_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت هفتم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e07</font></a><a href="http://s5.picofile.com/file/8151625076/The_Vampire_Diaries_S06E07_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF"><br></font></a></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 07</font></font></b><br></font><font color="#3366FF" size="4"><br></font><a href="http://s5.picofile.com/file/8152936618/The_Vampire_Diaries_S06E08_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font size="4"><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت هشتم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e08</font><font color="#3366FF"> </font></font></a><a href="http://s5.picofile.com/file/8152936618/The_Vampire_Diaries_S06E08_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><br></a><br><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 08<br><br></font></font></b><br><b><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8155473918/The_Vampire_Diaries_s06e09_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت نهم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e09</font><font color="#3366FF"> </font></font></b></font></a><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 09<br></font></font></b><br><br><br></font></font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#000099"><a href="http://s5.picofile.com/file/8156809334/The_Vampire_Diaries_S06E10_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font size="4"><b><b>دانلود زیرنویس فارسی سریال خاطرات یک خون آشام فصل ششم قسمت دهم s06 e10</b></b></font></a><a href="http://s5.picofile.com/file/8156809334/The_Vampire_Diaries_S06E10_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></a></font></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 10<br></font></font></b><br><br></font></font></b></font></font></b><br><b><font size="3"><a href="http://s4.picofile.com/file/8166733626/The_Vampire_Diaries_S06E11_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت یازده م از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e11</font><font color="#3366FF"> </font></font></b></font></a><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8152936618/The_Vampire_Diaries_S06E08_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF" size="2"><br></font></a></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 11<br></font></font></b><br><br></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8168239034/The_Vampire_Diaries_S06E12_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت دوازده م از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e12</font><font color="#3366FF"> </font></a><a href="http://s5.picofile.com/file/8152936618/The_Vampire_Diaries_S06E08_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF" size="2"><br></font></a></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 12<br></font></font></b><br><br></font></font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font size="2"><font color="#FF0000">&nbsp;قسمت سیزدهم زمان بندیش ویرایش شد</font></font></font></b></font></font></b><a href="http://s5.picofile.com/file/8169018642/The_Vampire_Diaries_S06E13_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت سیزده م از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e13</font><font color="#3366FF"> </font></font></b></font></font></b></a><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8152936618/The_Vampire_Diaries_S06E08_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><font color="#3366FF" size="2"><br></font></a></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"> </font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 13</font></font></b><br><br><br><br><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><a href="http://s5.picofile.com/file/8170744550/The_Vampire_Diaries_S06E14_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت چهارده هم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e14</a><font color="#3366FF">&nbsp;</font></font></b></font></font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><font color="#FF0000"><br></font><br></font></font></b><div align="center"><b><font size="3"> </font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 14</font></font></b><br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8172343300/The_Vampire_Diaries_S06E15_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت پونزدهم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e15</font><font color="#3366FF"> </font></font></b></font></font></b></a><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><font color="#FF0000"><br></font><br></font></font></b><b><font size="3"> </font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 15<br><br></font></font></b><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8176825868/The_Vampire_Diaries_S06E16_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت شانزدهم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e16</font><font color="#3366FF"> </font></font></b></font></font></b></a><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font></font></b><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><font color="#FF0000"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: auto; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(244, 244, 244);"><br><br></span></font></font></font></b><b><font size="3"> </font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 16<br><br><br></font></font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><a href="http://s4.picofile.com/file/8178328750/The_Vampire_Diaries_S06E17_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title="">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت هفده هم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e17</a><font color="#3366FF">&nbsp;</font></font></b></font></font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><font color="#FF0000"><br></font></font></font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br><br></font></font></b><b><font size="3"> </font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 17<br><br><br></font></font></b><a href="http://s4.picofile.com/file/8183371034/The_Vampire_Diaries_S06E18_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت هجده م از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e18</font><font color="#3366FF"> </font></font></b></font></font></b></a><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><font color="#FF0000"><br></font></font></font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br><br></font></font></b><b><font size="3"> </font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 18</font></font></b><br><br><a href="http://s4.picofile.com/file/8185063600/The_Vampire_Diaries_S06E19_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت نوزده م از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e19</font><font color="#3366FF"> </font></font></b></font></font></b></a><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><font color="#FF0000"><br></font><br></font></font></b><b><font size="3"> </font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 19</font></font></b><br></div><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8186270834/The_Vampire_Diaries_smyt_ir.srt.html" target="_blank" title=""><br><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF">دانلود&nbsp; زیرنویس قسمت بیستم از فصل ششم 6 سریال خاطرات یک خون آشام s06 e20</font><font color="#3366FF"> </font></font></b></font></font></b></a><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2"><br></font></font></b></font><font color="#3366FF" size="2"><font color="#FF0000"><br></font><br></font></font></b><b><font size="3"> </font></b><b><font size="3"><font color="#3366FF" size="2">the vampire diaries s06 e 20</font></font></b><br><br><br></div> text/html 2014-09-24T10:53:34+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود آهنگ محبت از سیاوش قمیشی http://smyt2.mihanblog.com/post/321 <div align="center"><font size="3">دانلود آهنگ محبت از سیاوش قمیشی<br><br>دانلود آهنگ سیاوش قمیشی که سی و یکم شهریور سال 93 آمد<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><font size="4" color="#000099"><br><a href="http://Trainbit.com/files/0287971884/Siavash_Ghomayshi_-_Mohabat_smyt.ir.mp3" target="_blank" title=""><font size="3"><font size="4" color="#000099">دانلود آهنگ جدید سیاوش قمیشی به نام محبت</font></font></a></font></font><br><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2014-04-10T19:21:15+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود زیرنویس فارسی سریال بازی بر سر تاج وتخت فصل چهار قسمت اول دوم سوم چهارم e07 e2 e02 e3 e03 e4 e04 s04 e01 s4 e1 s 4 s04 e 05 e5 s05 e06 http://smyt2.mihanblog.com/post/319 <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;">&nbsp; ___ فصل چهارم / قسمت او</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ل</span><span style="color:#ff0000;"> ___ <br></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;">قسمت دوم اضافه شد</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;"> قسمت سوم اضافه شد</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;">قسمت&nbsp; چهارم اضافه شد</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;">قسمت پنجم اضافه شذ</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;">قسمت ششم اضافه شد</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;">قسمت هفتم اضافه شد</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;">قسمت هشتم اضافه شد</span></p><p style="text-align: center;">قسمت نهم اضافه شد</p><p style="text-align: center;">فصل دهم اضافه شد</p><p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;">دانلود زیرنویس فصل چهار به ظور کامل<br></span></p> <p style="text-align: center;"> دانلود زیرنویس فارسی سریال جدید ،&nbsp; ماجرایی و خارق العاده Game Of Thrones ( بازی تاج و تخت )</p> <p style="text-align: center;"> <span style="color:#ff0000;">( پخش زیرنویس به صورت هفتگی / امتیاز : ۹٫۴ / ۱۰ / ژانر : ماجراجویی ، درام ، فانتزی&nbsp; /&nbsp; زیرنویس پارسی )</span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="color:#ff0000;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#ff0000;">دانلود زیرنویس فارسی سریال بازی بر سر تاج وتخت فصل چهار قسمت اول s4 e2 e3 e4 e5 s04 e01 s4 e1</span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="color:#ff0000;"></span></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"> <a href="http://s5.picofile.com/file/8119638818/Game_of_Thrones_S04E01.srt.html" target="_blank" title=""><img alt="دانلود سریال Game Of Thrones" src="http://soltanvip.ir/Kamran/1393/01/game_of_thrones.jpg" style="width: 400px; height: 500px;" border="0" height="500" width="400"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p> text/html 2012-12-05T22:08:25+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود آهنگ جدید ، فوق العاده زیبا و احساسی نیما علامه و پویا سالکی به نام یه جای دور http://smyt2.mihanblog.com/post/304 <p> </p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>دانلود آهنگ جدید</strong></span>&nbsp;، فوق العاده زیبا و احساسی<font color="#3366FF"> نیما علامه <font color="#000000">و</font> پویا سالکی</font> به نام یه جای دور + متن اهنگ<br></span></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><span style="color: #000000;"></span></b></font><br> <span style="color: #800000;">ترانه : امیرعلی – آهنگ و تنظیم : نیما علامه – میکس و مستر : محمد افضل</span></p> <p>&nbsp;</p><p><font color="#4D4D4D"><p style="text-align: center;"> <a href="http://smyt3.mihanblog.com" target="" title=""><img alt="متن آهنگ یه جای دور از نیما علامه و پویا سالکی | WwW.BestBaz.RozBlog.Com" src="http://bestbaz.rozup.ir/Pictures/Text/Azar91/Nima_Allameh_Ft_Pouya_Saleki___Ye_Jaye_Door_Text____%5BBestBaz.RozBlog.Com%5D.jpg" title="متن آهنگ یه جای دور از نیما علامه و پویا سالکی | WwW.BestBaz.RozBlog.Com" height="328" width="404"></a></p><p style="text-align: center;">برای دانلود اهنگ و متن اهنگ به ادامه مطلب بروید<br></p></font></p> text/html 2012-12-05T02:20:28+01:00 smyt2.mihanblog.com سید محمد دانلود اهنگ احساس عجیب از بهنام صفوی http://smyt2.mihanblog.com/post/305 <p style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;&nbsp; دانلود اهنگ ا<span style="color:#008000;">حساس عجیب </span>از </font></b><span style="color:#ff0000;"><b><font size="2">بهنام صفوی + متن</font></b><br></span></p> <p style="text-align: center;"> ترانه : <span style="color:#008080;">سید محمد کاظمی</span></p> <p style="text-align: center;"> ملودی :<strong> بهنام صفوی</strong></p> <p style="text-align: center;"> تنظیم : <strong>سیاوش صدری</strong></p> <p style="text-align: center;"> این آهنگ <span style="color:#ff0000;">تیتراژ برنامه صبحی دیگر</span> می باشد</p><p style="text-align: center;"><a href="http://smyt3.mihanblog.com" target="_blank" title=""><img alt="http://www.axgig.com/images/48688802145753434984.jpg" src="http://www.axgig.com/images/48688802145753434984.jpg"></a></p><p style="text-align: center;"><b><font size="3">برای دانلود و ترانه اهنگ به ادامه مطلب بروید</font></b><br><a href="http://smyt3.mihanblog.com" target="_blank" title=""></a></p>